• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000063664

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Chorobami Alergicznymi i Zaburzeniami Odporności "Zielony Balonik"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000063664.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja
Ze statutu: "(...) Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Chorobami Alergicznymi i Zaburzeniami Odporności "Zielony Balonik" (...) jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem mającym na celu wspieranie chorych dzieci w dążeniu do prawidłowego leczenia, propagowania i prowadzenia badań naukowych w zakresie alergii, immunologii i pediatrii oraz upowszechnianie wiedzy z tego zakresu."

Prowadzone działania
-"Szkoła dla Alergików" - we współpracy z lekarzami z Oddziału Interny Dziecięcej i Alergologii oraz Poradni Alergologicznej, Poradni Zaburzeń Odporności: skierowane dla dzieci chorych i ich rodziców, pogadanki oraz ćwiczenia praktyczne, zapisy: (0-42)716 30 02 wew. 377, wstęp wolny;
-koncert dla dzieci z mukowiscydozą: zbiórka pieniędzy na zakup niezbędnych leków oraz sprzętu medycznego, wolontariusze, lekarze i pielęgniarki Centrum Alergologii Dziecięcej w Zgierzu;
-kursy dla lekarzy: alergoldzy i pulmonolodzy (wykłady, ćwiczenia praktyczne).