• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000064101

Formularze PIT 2017/2018 dla Towarzystwo Przyjaciół Słońska "Unitis Viribus"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000064101.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Celem Towarzystwa jest:
- inicjowanie i wspieranie działań na rzecz ratowania i zachowania regionalnego dziedzictwa kulturowego ze szczególnym uwzględnieniem Słońska i okolic,
- przyczynianie się do podniesienia świadomości historycznej, kulturowej i ekologicznej społeczności lokalnej,
- kształtowanie postawy otwartości na innych ludzi, ich obyczaje i kulturę,
- inspirowanie mieszkańców do twórczych działań na rzecz środowiska lokalnego, budzenie szacunku dla osiągnięć innych i dumy z własnych dokonań,
- integracja społeczności lokalnej wokół kultywowanych w Towarzystwie wyżej wymienionych wartości,
- współpraca ze środowiskami pokrewnymi w kraju i zagranicą.

Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:
- powołanie muzeum regionalnego i pieczę nad działalnością muzeum martyrologii,
- organizowanie i uczestnictwo w regionalnych imprezach kulturalnych,
- promowanie rozwoju turystyki na terenie gminy,
- działalność wydawniczą,
- wspieranie zgodnych ze statutem poczynań członków Towarzystwa,
- przeciwdziałanie inicjatywom, zjawiskom i zachowaniom zagrażającym walorom przyrodniczym, kulturowym i krajobrazowym regionu,
- gromadzenie informacji o regionie,
- aktywne uczestnictwo w tworzeniu i realizacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Prowadzone działania:
Rzeczpospolita Ptasia - zloty obywateli, rajd rowerowy Szlakiem Bocianów dla turystów odwiedzających Słońsk i mieszkańców.
Konkurs Edukacja + zabawa = czyste środowisko i PET-spływ dla dzieci i młodzieży gimnazjalnej z gmin w okolicach PN Ujście Warty.
Edukacja historyczna:
Wystawa Pamiątek Regionalnych,
Maurycjada.