• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000064927

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży Wrocławska Galeria Młodych

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000064927.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Głównym celem stowarzyszenia jest wszechstronny rozwój osobowości dzieci i młodzieży oraz ich uspołecznianie poprzez różne formy aktywności artystycznej.

Stowarzyszenie prowadzi edukację artystyczną w dziedzinach: malarstwo, grafika, ceramika, szkło artystyczne, w programie jak również m.in.: poezja, zwiedzanie galerii wystaw artystycznych, muzeów, spotkania z twórcami, plenery plastyczne.
W programie udział biorą dzieci i młodzież w wieku od 7 do 12 roku życia z różnych grup społecznych, promując dziecko przez sztukę.

Realizacja projektu Wrocławskiej Galerii Młodych obejmuje:
- pracę z dziećmi w różnych technikach plastycznych (m. in. malarstwo, grafika, ceramika, szkło artystyczne) oraz wychowanie literackie i umuzykalnienie,
- uczestnictwo dzieci w kulturze plastycznej (galerie, muzea),
- werbalne przekazywanie wiedzy plastycznej (rozmowy o sztuce, przekazywanie wiadomości o technikach plastycznych, spotkania z twórcami, historykami sztuki, współpraca z muzeami, ASP),
- akcje plastyczne dzieci na rzecz swojego podwórka, osiedla, miasta (w tym happeningi, festyny),
- szeroką promocje twórczości dziecięcej (wystawy, druk prac w formie kalendarzy, kartek świątecznych, książek z wierszami i ilustracjami autorstwa dzieci, media),
- profilaktykę zdrowotną w celu zapobiegania patologiom społecznym (podczas prowadzenia świetlic środowiskowych),
- współpracę Stowarzyszenia z licznymi instytucjami w celu doskonalenia warsztatu oraz dorobku twórczego dzieci,
- współpracę z rodzicami podopiecznych, szkołami, osiedlami oraz władzami Miasta.
Szczególną opieką pedagogiczną i artystyczną Stowarzyszenie obejmuje dzieci i młodzież z rodzin dysfunkcyjnych i ubogich.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!