• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000065395

Formularze PIT 2017/2018 dla Tarnogórska Fundacja Kultury i Sztuki

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000065395.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja
Celem działalności Tarnogórskiej Fundacji Kultury i Sztuki jest popularyzacja i wspieranie wszechstronnego rozwoju kultury i sztuki, a przede wszystkim popularyzacja wiedzy o kulturze i sztuce zwłaszcza wśród młodego pokolenia. Tarnogórska Fundacja Kultury i Sztuki realizuje projekty edukacyjne, informacyjne i artystyczne. Partnerami tych działań są środowiska nauki, polityki, kultury, samorządy, organizacje pozarządowe, zakłady pracy oraz młodzież i dzieci. W niektórych przypadkach fundacja występuje jako organizator główny, w niektórych jako współorganizator. Inne imprezy wspiera tylko merytorycznie, a jeszcze inne - tylko finansowo; w miarę posiadanych środków. Popiera i wspomaga wydawanie książek oraz innych wydawnictw związanych z celami Fundacji. Tarnogórska Fundacja Kultury i Sztuki nie działa w celach zarobkowych - prowadzi działalność nieodpłatną.

Prowadzone działania
- ochrona dziedzictwa kulturowego i wielokulturowości Śląska: realizacja pomnika BRAMA na cmentarzu ewangelickim i pomnika KOLUMNA na miejscu Synagogi, ochrona i rewaloryzacja zabytków, budowa ”archiwum wielokulturowości”;
-wspomaganie indywidualnych artystów poprzez: wydawanie książek, płyt, realizację wystaw i spektakli;
- wykłady edukacyjne: ”filozofia”, ”autorytety”, ”rozmowy polsko-polskie”;
-trzy coroczne imprezy: ”dzień kultury ulicznej”, ”dzień kultury żydowskiej”, piknik dla dzieci 1 czerwca

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!