• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000067168

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie "17-tka"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000067168.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja:
Pomoc dzieciom i młodzieży ze środowisk zagrożonych zjawiskami patologii społecznej: uzależnieniom, wykroczeniom przeciwko normom społecznym, ubóstwu, wykluczeniu społecznemu

Prowadzone działania:
Od 1 czerwca 2002 Stowarzyszenie prowadzi Placówkę Wsparcia Dziennego W Rybniku - Boguszowicach z siedzibami w budynku Gimnazjum nr 5 (ul. Żurawia 7) oraz w Dzielnicowym Domu Kultury (Plac Pokoju 1). Pod opieką Stowarzyszenia znajduje się obecnie ponad setka dzieci i młodzieży w wieku 6 - 18 lat. Dzieci przebywają w placówce codziennie w godz. 13 - 19. Uzyskują pomoc wychowawczą, dodatkowy posiłek, odzież, przybory szkolne, podręczniki. Oprócz zatrudnionych 5 wychowawców, w Placówce pracuje również pielęgniarka. Praca wychowawcza wspierana jest przez ośmiu wolontariuszy, wśród nich są nauczyciele udzielający dzieciom pomocy w nauce. Stowarzyszenie współpracuje z Fundacją Pomocy Dzieciom Rybnika - Boguszowic działającą przy Parafii pod wezwaniem Świętej Barbary w Boguszowicach.

Od grudnia 2007 roku realizujemy program pedagogiki ulicy (we współpracy z Fundacją Wspólna Droga).
Od stycznia 2008 prowadzimy Lokalne Centrum Integracji Społecznej we współpracy z Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej.
Od grudnia 2008 roku koordynujemy działania zespołów interdyscyplinarnych ds. rodziny.
Od września 2009 roku prowadzimy Młodzieżowy Klub Środowiskowy "Maszkeciarnia".
Od 1 czerwca 2010 realizujemy program aktywizacji zawodowej młodzieży z terenu Rybnika Boguszowic Osiedla "Mission Possible".
Od 6 grudnia 2010 prowadzimy profesjonalne i... DARMOWE studio nagrań dla młodzieży z Rybnika i okolicznych miast i miejscowości.

www.mission-possible.pl

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!