• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000067177

Formularze PIT 2017/2018 dla Fundacja im. Matki Teresy z Kalkuty w Krakowie

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000067177.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
W związku z zaistniałymi zmianami Fundacja realizuje cele statutowe poprzez działalność w następujących formach i obszarach:
- wsparcie dla osób upośledzonych, które straciły rodziców lub opiekunów (tymczasowe kierowanie osób do ośrodków prowadzonych przez Siostry Albertynki),
- zajęcia rehabilitacyjne i rewalidacyjne, warsztaty terapii zajęciowej, psychoterapia-arteterapia (raz na dwa tygodnie po 1,5 godziny w Krakowie przy ul. Wjazdowej 2b),
- aktywizacja artystyczna (przygotowania do wystawy malarskiej oraz przedstawienia teatralnego),
- wyjazdy na zgrupowania i obozy (przygotowanie i organizacja letniego obozu wypoczynkowego dla osób z upośledzeniem: najbliższy odbędzie się w czerwcu 2011 r.),
- opieka duszpasterska (spotkania, spowiedź i msza św.)
- współpraca z Siostrami Albertynkami celem szybkiego uruchomienia Domu Opieki Rodzinnej dla osób upośledzonych zlokalizowanym w Krakowie przy ul. Widłakowej 58.