• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000069411

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie Transplantacji Serca

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000069411.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja
1. organizowanie różnorodnych form społecznego działania popularyzujących metodę leczenia ludzi poprzez transplantację serca;
2. bezpłatne udzielanie wszelkiej pomocy osobom niepełnosprawnym, ludziom po przeszczepie serca;
3. inspirowanie władz i organów administracji państwowej do nowelizacji norm prawnych regulujących zagadnienia transplantacji
serca;
4. wspieranie kardiochirurgicznych ośrodków transplantacyjnych;
5. bezpłatne wspomaganie osób niepełnosprawnych przez organizowanie i prowadzenie działalności rehabilitacyjnej, sportowej i
turystycznej;
6. wspomaganie finansowania badań naukowych dotyczących przeszczepu serca;
7. propagowanie zdrowego stylu życia.

Prowadzone działania
1. działalność popularyzatorską, publicystyczną i informacyjną;
2. organizowanie zjazdów, sympozjów, konferencji, odczytów, szkoleń i spotkań naukowych;
3. współdziałanie z przedstawicielami nauki i działaczami społecznymi;
4. współdziałanie z władzami, instytucjami oraz organizacjami zainteresowanymi działalnością Stowarzyszenia;
5. współpracę z pokrewnymi stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi;
6. udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej ośrodkom kardiochirurgicznym, oddziałom szpitalnym i przychodniom
prowadzącym pacjentów przed i po transplantacji serca;
7. podejmowanie wszelkich innych działań zmierzających do urzeczywistnienia celów Stowarzyszenia.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!