• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000070098

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie na Tak

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000070098.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja:
Misją Stowarzyszenia jest niesienie wszechstronnej pomocy we wszystkich dziedzinach życia osobom niepełnosprawnym intelektualnie, a w szczególności osobom z Zespołem Downa oraz ich rodzinom.

Celem Stowarzyszenia jest:
1. Wspieranie osób niepełnosprawnych intelektualnie na każdym etapie życia,
2. Wspieranie otoczenia osób niepełnosprawnych intelektualnie,
3. Kształtowanie pozytywnych postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych intelektualnie.

Prowadzone działania:
1. Poradnia Rozwojowa dla Dzieci i Młodzieży - w ramach Poradni oprócz indywidualnych konsultacji prowadzone są zajęcia grupowe dla dzieci niepełnosprawnych.
2. Dwa Warsztaty Terapii Zajęciowej "Przylesie" i "Krzemień" dla osób niepełnosprawnych fizycznie oraz intelektualnie.
3. Środowiskowy Dom Samopomocy "Kamyk" dla osób dorosłych z głębszą niepełnosprawnością intelektualną i jednocześnie schorzeniami dodatkowymi ( m.in. autyzm, padaczka, fenyloketonuria, niedowidzenie)
4. Przedszkole Specjalne "Orzeszek" dla dzieci ze znacznym i głębokim stopniem upośledzenia, jednocześnie niesprawnych fizycznie z różnorodnymi schorzeniami neurologicznymi i genetycznymi. Pracownicy przedszkola prowadzą szkolenia w całym kraju pt. "Prowadzenie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych z dziećmi upośledzonymi umysłowo w stopniu głębokim"; działalność merytoryczna przedszkola polega na poszukiwaniu nowych form terapii i rehabilitacji tych dzieci; wydane zostały 2 książki opracowane przez pracowników przedszkola: w 1999 roku "Rozwój daje radość - terapia dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim", w 2000 roku "Jak pracować z rodzicami dziecka upośledzonego" oraz "Profil osiągnięć ucznia - przewodnik dla nauczycieli i terapeutów".
5. Społeczna Podstawowa Szkoła Specjalna "Zakątek" oraz Społeczne Gimnazjum "Zakątek" dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim ze sprzężonymi niepełnosprawnościami.
6. Portalu Internetowego PION www.pion.pl
7. Agencja Zatrudnienia Wspomaganego Bizon ( Biuro Integracji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie)
8. Galeria tak prezentująca sztukę art brut

Dodatkowo prowadzimy zajęcia sportowe we współpracy ze Stowarzyszeniem "Olimpiady Specjalne"; w naszym stowarzyszeniu działają dwa kluby Olimpiad Specjalnych; dzieci i młodzież korzystają z zajęć na basenach oraz uczestniczą w zajęciach tanecznych.
Organizujemy kolonie, rodzinne turnusy rehabilitacyjne, imprezy okolicznościowe, wycieczki krajoznawczo-turystyczne w Poznaniu i okolicach.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!