• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000070363

Formularze PIT 2017/2018 dla Leszczyńskie Stowarzyszenie "Dzieciom Niepełnosprawnym"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000070363.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja:
Rozwijanie wszechstronnej pomocy dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej w ich rozwoju, samorealizacji i adaptacji życiowej.
Popularyzowanie i promowanie problematyki osób niepełnosprawnych.
Upowszechnianie idei integracji rozwojowej, zawodowej, społecznej i kulturowej ze środowiskiem społecznym w normie.
Minimalizowanie skutków niepełnosprawności dzieci i młodzieży po przez rehabilitację - rewalidację.

Prowadzone działania:

I. Rehabilitacja, rewalidacja i odnowa biologiczna, sport, turystyka i rekreacja
Program "Już pływam";
- Pływanie korekcyjno-kompensacyjne i wspomagania rozwoju fizycznego,psychicznego i społecznego dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną, słuchu i somatyczną ze skrzywieniami układu kostnego, dysfunkcją narządu ruchu, otyłością i po urazach.
- Pływanie sportowe - nauka pływania, sekcja pływacka "ORKI" przy SOSW w Rydzynie, paraolimpiada w pływaniu.
- Pływanie rekreacyjne - Konwaliowy Spływ Kajakowy "Krainą Kwitnącej Konwalii".
Integracyjny turniej kręglarski p.h. "PODARUJ DZIECKU UŚMIECH" z okazji MDDz.
Międzynarodowy Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

II. Edukacja kulturalna
Konkurs plastyczny: "Moje miejsce na Ziemi" i "Portret Wojska Polskiego".
Warsztaty muzyczne (emisja głosu, rytmika, taniec).
Młodzieżowy festiwal muzyczny.

III. Wydawnictwa
Czasoposmo - Magazyn Regionalny: "nowa elita", foldery.

IV. Konferencje - naukowe.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!