• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000070604

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000070604.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Celami są działania zmierzające do:
- przeciwdziałania patologiom społecznym i innym niekorzystnym zjawiskom społecznym,
- łagodzenia położenia osób im ulegającym,
- stworzenia możliwości wychodzenia z sytuacji kryzysowych,
- ograniczanie zjawiska wykluczenia społecznego,
- pomoc dla organizacji zagranicznych, w krajach objętych pomocą przez Polskę.

Prowadzone działania
Stowarzyszenie prowadzi obecnie (luty 2009r.) następującą placówkę: Centrum wsparcia we Wrocławiu przy ul. Lelewela 23/2/4 (od czerwca 2002r.) i przy ul. Prostej 46/7 (od maja 2008r.) - placówka specjalistycznego poradnictwa (psychologiczne, prawne, psychiatryczne) wraz z zespołem mieszkań chronionych dla osób starszych a także osób z zaburzeniami psychicznymi. Łącznie będzie 36 miejsc noclegowych. Centrum posiada pokoje 1 lub 2 osobowe, na każde 2- pokoje przypada aneks kuchenny i punkty sanitarne (prysznice, wc, pralki). Część osób czeka na przydział lokali socjalnych, a część dopóki im stan zdrowia pozwali samodzielnie u nas funkcjonują i dopiero w sytuacji wymagającej całodobowej pielęgnacji i opieki są kierowani do domów pomocy społecznej. Mieszkańcy mają do dyspozycji pracownika socjalnego, psychologa i prawnika. poza tym organizowane są wyjścia do teatru, kina lub na koncerty. Lokalizacja placówki w centrum Wrocławia umożliwia łatwe włączanie się mieszkańców w rożne impresy oferowane przez inne instytucje w Mieście.

Inne działania:
Organizowanie szkoleń i dokształcanie dla członków stowarzyszeń.
Prowadzenie działalności gospodarczej, w celu uzyskiwania środków na działalność statutową i aktywizowania zawodowego klientów ww. placówek.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!