• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000071731

Formularze PIT 2017/2018 dla Fundacja Karpacka - Polska

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000071731.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misją Fundacji Karpackiej jest stawienie czoła aktualnym i przyszłym wyzwaniom w regionie Karpat, poprzez pobudzenie trwałego rozwoju demokracji, zasobów ludzkich i gospodarczych w wymiarze lokalnym, regionalnym i ponadgranicznym. Realizując tę misję Fundacja promuje dobrosąsiedztwo, stabilizację społeczną i postęp techniczny. Udziela pomocy finansowej i technicznej projektom organizacji pozarządowych i samorządów lokalnych mającym na celu poprawę jakości życia mieszkańców małych miast i wsi Euroregionu Karpackiego.

Fundacja Karpacka zajmuje się wieloma aspektami życia społeczności zamieszkujących region w celu zarówno identyfikacji potrzeb, jak i rozszerzenia i poprawienia jakości swoich usług świadczonych na rzecz Euroregionu. Niezależnie od pomocy finansowej Fundacja Karpacka organizuje szkolenia i ekspertyzy ekonomiczne dla wybranych grup, w celu podniesienia ich efektywności w regionie. Fundacja Karpacka przyznaje dotacje tym pozarządowym niedochodowym organizacjom i samorządom lokalnym, które mają swoje siedziby na terytorium Euroregionu Karpackiego. Instytucje działające na rzecz Euroregionu Karpackiego, ale nie posiadające siedzib na jego terenie, mogą działać jako partnerzy w projektach finansowanych przez Fundację Karpacką, lecz nie mogą być bezpośrednimi odbiorcami dotacji.
Aby uzyskać więcej informacji proszę odwiedzić stronę www.carpathianfoundation.org lub skontaktować się z biurem Fundacji.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!