• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000071891

Formularze PIT 2017/2018 dla Fundacja "Światło - Życie"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000071891.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja
Prowadzenie działalności wychowawczej i uświadamiającej dla ograniczenia przyczyn i skutków patologii i zagrożeń społecznych jak alkoholizm, narkomania i nikotynizm. Upowszechnianie wzorców osobowych i rodzinnych służących wychowaniu człowieka wolnego od wszelkich uzależnień szkodliwych społecznie i otwartego na potrzeby innych ludzi. Udzielanie pomocy pozbawionym opieki, niepełnosprawnym, kobietom nie mającym warunków do wychowywania dzieci, oraz innym ludziom wymagającym szczególnej troski.

Prowadzone działania
Fundacja prowadzi Świetlicę Środowiskową "Akwarium" w Tarchominie, w której prowadzone są warsztaty socjoterapeutyczne oraz dzieci otrzymują pomoc logopedy. W Katowicach prowadzony jest Ośrodek Profilaktyczno-Szkoleniowy im. ks. F. Blachnickiego, który pomaga osobom uzależnionym od alkoholu i ich rodziną, promuje trzeźwy styl życia poprzez organizowanie szkoleń dla wodzirejów zabaw i wesel bezalkoholowych a także wspiera osoby samotne. W lubelskim oddziale Fundacji pomoc mogą znaleźć osoby, które pragną podjąć walkę ze skłonnościami homoseksualnymi, w Kielcach dzięki porozumieniu z Kieleckim Bankiem Żywności rozprowadzamy żywność wśród najuboższych. Fundacja co roku prowadzi Obóz im. Jana Bosko dla dzieci z Domów Dziecka i rodzin najuboższych, a także organizuje wypoczynek letni dla młodzieży.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!