• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000072330

Formularze PIT 2017/2018 dla Fundacja WRO Centrum Sztuki Mediów

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000072330.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja:
Wspieranie działalności artystycznej, kulturalnej i edukacyjnej w dziedzinie sztuki współczesnej. Inicjowanie międzynarodowej wymiany kulturalnej i intelektualnej w dziedzinie mediów i komunikacji. Współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi w kraju i za granicą. Organizowanie i promocja wystaw i prezentacji sztuki medialnej i jej twórców.

Prowadzone działania:
Zgodnie z naszym hasłem „Zamiast bileterów — Przewodnicy Sztuki” uważamy, że sztuka jako narzędzie wyrazu i poznania, powinna być dostępna powszechnie i nieodpłatnie, a rolą innowacyjnej instytucji kulturalnej, jaką jest Centrum Sztuki WRO, współfinansowanej ze środków publicznych, powinno być jej współtworzenie, przedstawianie i upowszechnianie. Zakres naszej działalności obejmuje prezentację, popularyzację i upowszechnianie sztuki współczesnej, zwłaszcza sztuki nowych mediów, edukację i mediację sztuki, a nasz program kierujemy do publiczności w każdym wieku, w tym w ramach programu Przedszkole Mediów, do rodzin z dziećmi. Wszystkie wpływy z tytułu 1% przeznaczamy na rozwój projektów edukacyjnych i artystycznych Przedszkola Mediów.
Mecenasem Centrum Sztuk iWRO jest Samorząd Wrocławia.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!