• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000072393

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie Wspierania Kształcenia Młodzieży

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000072393.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja
1. organizacja kursów doszkalających zawodowych i językowych.
2. szkolenie i doskonalenie kadry nauczającej zwłaszcza w zakresie nowatorskich technik nauczania związanych z sugestopedią oraz psychostymulacją.
3. organizowanie różnorodnych form turystyki, sportu, rekreacji, rehabilitacji, wydawanie gazetek, a także propagowanie treści programowych stowarzyszenia w środkach masowego przekazu.
4. współpraca z władzami oświatowymi szkół i wyższych uczelni oraz urzędami administracji państwowej i samorządowej.
5. organizowanie wymiany doświadczeń z placówkami zagranicznymi w zakresie doskonalenia kadry nauczającej oraz praktyk i kursów językowych dla młodzieży.
6. niesienie pomocy niepełnosprawnym i ofiarom klęsk żywiołowych, katastrof, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i zagranicą.
7. realizacja zadań na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym.
8. działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

Prowadzone działania
Stowarzyszenie aktualnie przygotowuje się do organizacji w lipcu 2007 X letniej szkoły kultury, języka polskiego, niemieckiego i ukraińskiego. W szkole tej udział weźmie 25 osób z Polski, po 10 z polonii niemieckiej i ukraińskiej. Uczestnicy to młodzież z gimnazjów i liceów osiągająca najlepsze wyniki w nauce, wywodząca się z rodzin o niskim statusie ekonomicznym. Przedsięwzięcie to organizowane jest z naszymi partnerami. Ze strony niemieckiej współorganizatorem jest stowarzyszenie Urania Barnim e.V zaś ze strony ukraińskiej Lwowski Okręgowy Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu Ministerstwa Oświaty i Nauki Ukrainy. W trakcie zajęć -oprócz nauki języków i poznawania kultur narodowych, poświęca się wiele uwagi problemom funkcjonowania Unii Europejskiej, patologiom społecznym, psychologii, a także obsługi komputerów. W związku z tym, że szkoła organizowana jest w Dziwnowie nad morzem młodzież ma doskonałe warunki do wypoczynku i uprawiania sportu.