• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000073068

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie Kulturalne Zespół Pieśni i Tańca "Warmia"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000073068.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Głównym celem Stowarzyszenia jest utrzymanie i rozwój działalności Zespołu Pieśni i Tańca Warmia, jako ośrodka edukacji i wychowania, którego przeszło 150-cio osobowa społeczność rekrutuje się z przedstawicieli głównie społeczności Miasta Olsztyn, od dzieci najmłodszych (4-5 lat) poprzez młodzież po osoby dorosłe (ich rodziców i dziadków).
Stowarzyszenie, obok pracy merytorycznej Zespołu, jest organizatorem programów i imprez edukacyjno-artystycznych (szkolenia, konkursy, festiwale)kultywując tradycje narodowe i regionalne, propagując kulturę naszego narodu.

Prowadzone działania
Zespół pracuje w 8 grupach artystycznych, przez wszystkie dni tygodnia, prezentując swój program artystyczny w koncertach, których ilość w skali roku sięga liczby 200 prezentacji, co stanowi pewnego rodzaju ewenement w skali Kraju.
Ponadto, obok organizacji najbliższych imprez charytatywnych na rzecz Orkiestry Świątecznej Pomocy (8-9.01.2005 r.) i dzieci dotkniętych chorobą stwardnienia rozsianego (14.03.2005 r.) przeprowadzi przy współpracy z Olsztyńską Szkołą Wyższą i Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie 3 sesje szkoleń dla ok. 80 słuchaczy (nauczycieli z Olsztyna i Regionu) kierunków "Sztuka" i "Wiadomości o Kulturze" (15.01, 23-24.04, i 7-8.05.2005 r.).
Na podstawie wniosku złożonego do Centrum Międzynarodowej Współpracy Kulturalnej "Instytut Adama Mickiewicza" w Warszawie, planowane są prezentacje artystyczne (wystawa grafiki, fotografii i programy estradowe) pt. "Polska, Warmia i Mazury - bogactwo ludzi i natury" w ramach akcji promującej Polskę na terenie Niemiec (kwiecień, sierpień i listopad 2005 r.)
Przy wspólpracy z Urzędem Miasta Olsztyn oraz Polskiej Sekcji CIOFF w Warszawie, Stowarzyszenie organizuje cykliczne (coroczne) imprezy artystyczne, będące jednymi z największych masowych imprez Miasta tj.
- Spotkania Folklorystyczne Mniejszości Wschodu (25-26.06.2005 r.),
- X Międzynarodowe Olsztyńskie Dni Folkloru (17-24.07.2005 r.),
- VI Międzynarodowy Konkurs Zabaw Ludowych (10.07.2005 r.),
- II Spotkania Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych (19-24.07.2005 r.),
- XI Ogólnopolski Konkurs Tańców Polskich (22-24.07.2005 r.).
Powyższe imprezy odbywają się pod Patronatem Prezydenta Miasta Olsztyna, przy udziale ok. 800 artystów z Kraju i Świata. Ich masowość (wstęp wolny) podkreśla niezliczona (kilkadziesiąt tysięczna) ilość publiczności - mieszkańców miasta i gości turystycznych.
Zespół realizuje w trakcie roku (głównie w okresie letnim) zamówienia i oferty kontrahentów na obsługę indywidualnych imprez min. "Biesiada Ludowa", "Kapela Ludowa", programy estradowe: "Wieczerza Żydowska" i "Wieczór Autorski Wojciecha Gęsickiego". Programy są realizowane dla indywidualnych kontrahentów na terenach lokali gastronomicznych, ośrodkach turystycznych i salach koncertowych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!