• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000073376

Formularze PIT 2017/2018 dla Przywrócić Dzieciństwo Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy im. Kazimierza Lisieckiego "Dziadka"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000073376.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja:
Tworzenie właściwych warunków rozwoju dzieci i młodzieży poprzez popularyzowanie myśli pedago-gicznej K. Lisieckiego "Dziadka", jego metod i form pracy wychowawczej z dziećmi i młodzieżą mającą trudności w nauce, kłopoty życiowe i materialne - zagrożonej społecznym niedostosowaniem.
Wspieranie materialne, merytoryczne i organizacyjne istniejących placówek opiekuńczo-wychowawczych, zakładanie i prowadzenie własnych placówek opiekuńczych dla dzieci i młodzieży, a także dla osób dorosłych i starszych.
Wspieranie finansowe i organizacyjne w/w Koła Wychowanków dla podtrzymywania więzi emocjonalnych, samopomocy koleżeńskiej i innych działań statutowych.

Prowadzone działania:
Stała i bieżąca pomoc dzieciom z istniejących ognisk "Dziadka" Lisieckiego.
Propagowanie dorobku pedagogicznego K. Lisieckiego w kraju i zagranicą.
Tworzenie nowych ognisk.

Dokonania:
W r. 1988 z inicjatywy Koła Wychowanków powołano Krajowy Komitet Wychowania Resocjalizującego im. K. Lisieckiego. KKWR uruchomił już ponad 200 środowiskowych ognisk wychowawczych w Polsce wzorując się na pedagogice i dorobku K. Lisieckiego i podejmując problematykę tzw. "dzieci ulicy";
W maju 1990 r. z inicjatywy Koła Wychowanków otwarto ognisko wychowawcze w Puławach.
Listopad 2000 - zorganizowanie międzynarodowej Konferencji edukacyjnej.
2000/2001 - w ścisłej współpracy z Zarządem Gminy Bielany podjęto adaptację budynku pod nowe ognisko przy ul. Broniewskiego 56A w Warszawie, które zostanie otwarte w marcu 2001 r.
Grudzień 2000 r. - w plebiscycie ogłoszonym przez WOT i "Gazetę Wyborczą" Kazimierz Lisiecki "Dziadek" został wybrany piątym "Warszawiakiem Stulecia";
Styczeń/luty 2001 i 2002 - Towarzystwo otrzymało zaproszenie od UNICEF do uczestnictwa w Sesji Komitetu przygotowującego Światowy Szczyt ONZ na rzecz Dzieci.
2001 r. IX, - otwarcie Ogniska "Dudziarska" na osiedlu Olszynka Grochowska.
2002 r. otwarcie Klubu "Dudziarska" dla młodzieży starszej.
VI,2004 - plener malarski "Aktor z ogrodem w tle". Dzieci z Ognisk "Dziadka" Lisieckiego malowały znanych aktorów.
VII,2004 - Otwarcie Klubów dla młodzież przy ul. Gajcego 11 i ul. Z. Nałkowskiej 11 na Bielanach
X, 2004 - Otwarcie wystawy poplenerowej w "Teatrze na Wyspie" w Łazienkach. W trakcie uroczystości Ambasador Niemiec Pan Rheinhardt Schweppe wręczył T-twu czek na kwotę 15 tys. zł.
I, 2005 - Otwarcie Klubu dla młodzieży na Bemowie.
III, 2006 - Tytuł Honorowego Prezesa Towarzystwa "Przywrócić Dzieciństwo" przyjęła Pani Prezydentowa - Maria Kaczyńska, powracajac tym samym do tradycji przedwojennej, gdy Prezesem Honorowym Towarzystwa była Pani Prezydentowa-Maria Mościcka.
VI, 2006 - II edycja pleneru malarskiego "Aktor z ogrodem w tle", z udziałem polskich aktorów.
VI,2006- udział w letniej gali BCC, aukcja obrazów namalowanych podczas pleneru.
XI,2006- V edycja Akcji "Ławka dla Łazienek Królewskich-Dom dla Dzieci Ulicy" z udziałem Pani Prezydentowej Marii Kaczyńskiej.
VII 2006-II 2007, realizacja pierwszego programu, współfinansowanego ze środków EFS, "Lepsze perspektywy-wsparcie zawodowe dla mieszkańców Osiedla Dudziarska".

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!