• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000073389

Formularze PIT 2017/2018 dla Fundacja Pomocy Społecznej im. J. Beaumont

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000073389.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja:
Pomoc rodzinom wielodzietnym, niepełnym, a szczególnie dzieciom z tych rodzin; pomoc osobom niepełnosprawnym, osobom w podeszłym wieku i zagrożonym patologią społeczną.

Prowadzone działania:

Stworzenie funduszu stypendialnego, od lat wypłacamy stypendia najlepiej uczącej się dzieci i młodzieży ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych pochodzących z rodzin wielodzietnych lub niepełnych; organizujemy świąteczną pomoc żywnościową dla dzieci naszych podopiecznych; organizujemy lub finansujemy wypoczynek dla dzieci i młodzieży.

Fundacja prowadzi dziekanat Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Pruszczu Gdańskim.

W 2005 roku Fundacja zrealizowała projekt pt. "Nie Bez Szans". Celem projektu była pomoc psychiczna i udzielenie wsparcia dzieciom i młodzieży zagrożonym patologiami społecznymi - alkoholizmem, narkotykami, nikotyną, przemocą poprzez między innymi zajęcia w grupie teatralnej. Efektem projekt było powołanie przy Fundacji grupy teatralnej pn. "Szelest", która działa do dnia dzisiejszego.

Od października 2003 roku przy Fundacji działa "Centrum Porad Obywatelskich", w którym dyżury pełnią: prawnik, pedagog i psycholog. Działalność Centrum Porad Obywatelskich w głównej mierze polega na świadczeniu nieodpłatnej pomocy osobom fizycznym, które za względu na sytuację materialną lub osobistą nie mogą samodzielnie bronić swoich praw i interesów. Osoby zaangażowane w Centrum Porad Obywatelskich świadczą swoją działalność społecznie. Beneficjenci Centrum Porad Obywatelskich uzyskują informację o obowiązującym stanie prawnym regulującym daną sprawę oraz wynikających z niego prawach i obowiązkach oraz o trybie, podmiocie lub organizacji właściwych do jej załatwienia.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!