• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000074018

Formularze PIT 2017/2018 dla Słupskie Stowarzyszenie Pomocy Psychologicznej Dziecku i Rodzinie "Krąg"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000074018.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja:
Szczęśliwe dzieciństwo i zdrowa rodzina - największą wartością.
Naszym celem jest pomoc dzieciom i młodzieży oraz rodzinom w rozwiązywaniu problemów emocjonalnych i wychowawczych oraz w budowaniu prawidłowych relacji dziecko - środowisko lokalne, poprzez: propagowanie zdrowego stylu życia, profilaktykę, diagnostykę, edukację, psychoterapię, wyrównywanie defektów i szans rozwojowych, kształtowanie aktywnych postaw.

Prowadzone działania:
SSPPDiR "Krąg" zajmuje się pomocą psychologiczną dzieciom i rodzinom patologicznym oraz zagrożonym patologią, przemocą i ubóstwem, z terenu Słupska i z ośrodków wiejskich powiatu słupskiego. Prowadzimy punkt konsultacyjny, w którym udzielane są porady psychologiczne i wychowawcze oraz prowadzona jest psychoterapia indywidualna dla młodzieży. Prowadzimy także psychoterapię grupową dla dzieci, młodzieży i rodziców. W miarę pozyskiwanych środków organizujemy ciekawe formy spędzania czasu wolnego z terapią w „tle” poprzez: wspólne wyjazdy dziecko-rodzic, letni wypoczynek, wyprawy do akwaparku, jednodniowe wycieczki, itp.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!