• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000074749

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie "Hipodrom"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000074749.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Stowarzyszenie "Hipodrom" to organizacja na rzecz koni. Stworzyliśmy ją z pasji i miłości do koni, z myślą o koniach i ich potrzebach oraz w celu propagowania dobrego koniarstwa. Prowadzimy także działania w zakresie kultury fizycznej i sportu. Nasza misja to niesienie pomocy koniom oraz choć poprawy losu i bytu tych zwierząt. Poprzez nasze działania staramy się wpływać na zmianę mentalności ludzi i przełamywać złe stereotypy. Propagujemy i uczymy właściwego podejścia do koni, ich treningu i użytkowania. Uczymy języka koni oraz pomagamy poznać i zrozumieć ich psychikę i zachowania. Rozpowszechniamy własne metody współpracy z końmi, wypracowane w oparciu o głęboką wiedzę, poparte wieloletnim doświadczeniem i praktyką. Propagujemy współpracę z koniem, przy zupełnym wyeliminowaniu siły i przemocy, na bazie pełnego porozumienia opartego na zaufaniu, w sposób respektujący naturę konia. Prowadzimy jak najszerzej rozumiane działania na rzecz psychicznego i fizycznego zdrowia koni. Roztaczamy dożywotnią opiekę nad końmi zasłużonymi oraz nad końmi odratowanymi. Zajmujemy się końmi na emeryturze. Oprócz tego staramy się nieść pomoc koniom źle traktowanym, ratujemy konie zagrożone sprzedażą na rzeź oraz zajmujemy się leczeniem i rehabilitacją koni skrzywdzonych przez ludzi i los.