• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000074961

Formularze PIT 2017/2018 dla Klub Miłośników Pojazdów Szynowych

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000074961.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Prowadzone działania
Działalność stowarzyszenia ma na celu:
1. zachowanie dziedzictwa kultury materialnej miejskiego transportu zbiorowego
poprzez opiekę nad historycznym taborem i infrastrukturą komunikacji,
2. dokumentowanie rozwoju i dnia dzisiejszego komunikacji,
3. upowszechnianie wiedzy o komunikacji,
4. pielęgnowanie tradycji komunikacji,
5. popularyzacja aktualnych nowości w dziedzinie komunikacji,
6. wydawanie czasopism oraz publikacji temat komunikacji,
7. organizowanie i udział w imprezach okolicznościowych,
8. współpraca z innymi stowarzyszeniami i przedsiębiorstwami komunikacyjnymi w kraju i za granicą,
9. doradzanie innym stowarzyszeniom i przedsiębiorstwom komunikacyjnym w kraju i za granicą,
10. zbieranie taboru historycznego, jako elementu kulturowej tożsamości miasta Poznania,
11. prowadzenie archiwum i biblioteki o tematyce komunikacyjnej.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!