• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000075411

Formularze PIT 2017/2018 dla Towarzystwo Pamięci Generała Józefa Dowbor Muśnickiego

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000075411.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja
Kultywowanie pamięci gen. J. Dowbor Muśnickiego jako postaci historycznej w dziele odzyskania przez Poznań i Wielkopolskę niepodległości po zaborach. Popularyzowanie jego ogromnych zasług na stanowisku Naczelnego Dowódcy Powstania Wielkopolskiego oraz mistrzowskiego organizatora Armii Wielkopolskiej.

Prowadzone działania
Zorganizowanie w nowo wybudowanej szkole podstawowej w Lusowie muzeum poświęconego Powstaniom Wielkopolskim i jego dowódcom. Odczyty, prelekcje, spotkania. Dbanie i opieka nad mogiłą generała na cmentarzu w Lusowie. Opieka nad placem im. generała w Lusowie.
Od 14 lat prowadzimy Muzeum Powstańców Wielkopolskich im. gen. Józefa Dowbora Muśnickiego w Zusowie. W ciągu tego okresu zgromadziliśmy ok 4 tys. obiektów muzealnych. Nasze muzeum zwiedziło już 30 tys. osób, głównie młodzież szkolna. Zorganizowaliśmy już 12 sesji popularno - naukowych.
Każdego roku organizujemy uroczystości świąt narodowych, państwowych.
Działalność wydawnicza: foldery o muzeum, kronika działalności, biografia porucznik pilot Janiny Zawadowskiej zamordowanej w Katyniu 22.04.1940.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!