• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000076248

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej "Ecce Homo" im. Św. Brata Alberta

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000076248.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja:
Udzielanie pomocy finansowej dla dyrekcji Domu w jej różnorodnych działaniach dotyczących chorych.

Prowadzone działania:
W celu zdobycia finansów przeprowadzanie różnorodnych akcji i zbiórek (np. Koncerty Albertyńskie, kwesty przeprowadzane w różnych miejscach przy różnorodnych okazjach).
Organizowanie codziennej wszechstronnej pomocy dla pensjonariuszy Domu.
Zakup sprzętu medycznego i środków transportu.
Dofinansowanie żywnościowe (paczki żywnościowe, zakup napojów, słodyczy i owoców).
Rekreacja, działania kulturalne, wycieczki i wyjazdy.