• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000076301

Formularze PIT 2017/2018 dla Oddział Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000076301.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja
Współpraca z centralnymi i terenowymi organami władzy, administracji i organizacjami społecznymi w zakresie pomocy niepełnosprawnym.
Udzielanie pomocy materialnej i organizacyjnej inwalidom i rodzinom inwalidów w różnych formach.
Występowanie do odpowiednich władz z wnioskami w sprawach osób niepełnosprawnych, warunków ich życia i rehabilitacji.

Prowadzone działania
Zbieranie środków finansowych na rzecz dzieci chorych na zanik mięśni - niezbędne jest ok. 180 tys. złotych.
Zbieranie środków finansowych w kwocie 35 tys. złotych na oprotezowanie młodej osoby po amputacji kończyny dolnej.
Coroczne pozyskiwanie środków finansowych na organizowanie turnusu rehabilitacyjnego dla dzieci.
Pomoc finansowa i organizacyjna w zakresie likwidacji barier architektonicznych.
Udzielanie daleko idącej pomocy w zakresie leczenia na oddziałach rehabilitacji poprzez czynieni starań o szybkie przyjęcie pacjenta i odpowiednie zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny i rehabilitacyjny.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!