• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000076477

Formularze PIT 2017/2018 dla Salezjański Wolontariat Misyjny - Młodzi Światu

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000076477.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Od 15 lat Misją SWM Młodzi Światu jest organizowanie i niesienie pomocy najuboższym ludziom, zwłaszcza dzieciom i młodzieży zaniedbanej moralnie i materialnie, z krajów Globalnego Południa. Zrzeszając ludzi dobrej woli w duchu miłości i solidarności wychodzimy naprzeciw światowym zaniedbaniom, biorąc w opiekę tych, którzy znaleźli się na marginesie społeczeństw. Poprzez podejmowanie różnorodnych działań w kraju i za granicą, w oparciu o system prewencyjny, zmieniamy smutną rzeczywistość biednej, opuszczonej i zagrożonej młodzieży, dając nadzieję, pokój i radość. Dając szczęście innym, sami stajemy się szczęśliwi.

Nasze działania:
- zrealizowaliśmy łącznie 224 projekty edukacyjne, pedagogiczne, medyczne, budowlane i socjalne,
- 265 wolontariuszy wyjechało na misje do krajów Globalnego Południa, by uczyć, wychowywać, leczyć, budować, prowadzić oratoria oraz domy dla dzieci ulicy,
- ponad 300 dzieci zostało objętych programem Adopcja Miłości,
- zrealizowaliśmy 26 projektów budowlanych w Afryce, Ameryce Południowej i Europie,
- objęliśmy pomocą 65 placówek w najbardziej potrzebujących krajach świata,
- dotarliśmy z pomocą do 25 krajów misyjnych,
- ponad 50 000 polskich dzieci zostało objętych programem Edukacji Globalnej.

Zamierzamy dalej konsekwentnie realizować naszą MISJĘ, do której powołuje nas Bóg. My nie pomnażamy pieniędzy, lecz zamieniamy je w konkretne działania służące rozwojowi drugiego człowieka, bo czyż jest piękniejsza inwestycja niż ta skierowana we wzrost drugiego człowieka? Pomagaj z nami, ZAINWESTUJ W DOBRO