• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000077045

Formularze PIT 2017/2018 dla Krapkowickie Stowarzyszenie Oświatowe w Krapkowicach

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000077045.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Celem Stowarzyszenia jest:
1) wspieranie rozwoju lokalnej edukacji,
2) udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej placówkom oświatowym i wychowawczym oraz osobom prawnym i fizycznym zajmującym się upowszechnianiem oświaty, kultury i kultury fizycznej,
3) wyposażanie placówek oświatowych i wychowawczych w sprzęt potrzebny do prowadzenia przez nich działalności,
4) ustanawianie stypendiów naukowych dla uczniów, studentów i podnoszących kwalifikacje nauczycieli,
5) wspieranie programów innowacyjnych oraz autorskich realizowanych przez placówki oświatowe i wychowawcze,
6) wspieranie działalności szkół w poszerzaniu oferty edukacyjnej,
7) wspieranie działań na rzecz poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży,
8) przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej wśród dzieci i młodzieży,
9) promocja i wspieranie zasad zrównoważonego rozwoju.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
1) organizowanie i finansowanie przedsięwzięć edukacyjnych, kulturalnych i sportowych,
2) zakupy rzeczowe i wyposażenie placówek oświatowych i wychowawczych w odpowiedni sprzęt,
3) prowadzenie działalności informacyjnej i popularyzatorskiej,
4) organizowanie i finansowanie stypendiów i nagród dla osób realizujących cele Stowarzyszenia,
5) organizowanie i finansowanie konferencji i seminariów,
6) prowadzenie działalności wydawniczej,
7) prowadzenie działalności edukacyjnej i finansowanie programów edukacyjnych,
8) prowadzenie i promowanie lokalnych osiągnięć z zakresu edukacji,
9) prowadzenie badań i działań z zakresu ochrony dzieci i młodzieży przed zjawiskiem patologii społecznej,
10) współpraca w zakresie organizacji i wspieranie letniego wypoczynku dzieci i młodzieży,
11) współpracowanie z placówkami oświatowymi, naukowymi, kulturalnymi i sportowymi, instytucjami państwowymi i samorządowymi, stowarzyszeniami i fundacjami, które zajmują się problematyką edukacji, kultury i sportu,
12) prowadzenie działalności gospodarczej.