• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000077499

Formularze PIT 2017/2018 dla Polskie Towarzystwo Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych "TEPIS"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000077499.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja
Pogłębianie i poszerzanie wiedzy w zakresie przekładu ekonomicznego, prawniczego i sądowego. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych tłumaczy przysięgłych i specjalistycznych. Reprezentowanie interesów tej grupy tłumaczy wobec organów władzy i podejmowanie starań o poprawę ich statusu prawnego i materialnego. Upowszechnianie wiedzy o prawie człowieka do rzetelnego procesu z udziałem tłumacza.

Prowadzone działania
Prowadzenie warsztatów, repetytoriów i kursów dla tłumaczy przysięgłych i specjalistycznych, inspirowanie do opracowywania podręczników, słowników i literatury dla tłumaczy, nadawanie auspicjów publikacjom przydatnym tłumaczom i adeptom zawodu wydawanym przez np. Translegis lub PWN, występowanie do władz o poprawę statusu tłumaczy przysięgłych, uzgadnianie na forum rządowym zasad wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego zalecanych przez Kodeks tłumacza przysięgłego, działanie w organizacjach międzynarodowych i udział w projektach unijnych mających na celu podnoszenie kwalifikacji tłumaczy, informowanie członków o wydarzeniach w życiu zawodowym tłumaczy przez kwartalny "Biuletyn TEPIS" oraz tłumaczy niezrzeszonych przez stronę www.tepis.org.pl.