• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000078096

Formularze PIT 2017/2018 dla Polski Klub Kawaleryjski

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000078096.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja
Utworzenie i coroczne wystawianie Honorowego Szwadronu Kawalerii III RP.
Organizacja zawodów kawaleryjskich, rajdów, szkoleń.
Budowa społecznego zaplecza zarówno dla etatowej jednostki konnej jak i dla wystawionego przez Stowarzyszenie oddziału. Szkolenie przedpoborowe młodzieży.
Rozszerzenie własnej infrastruktury poprzez budowę nowych oddziałów terenowych. Ścisła współpraca z wojskiem. Szeroko pojęta edukacja społeczna gł. młodzieży.

Prowadzone działania
Rozbudowa oddziałów terenowych, kompletowanie wyposażenia (mundury, rzędy kawaleryjskie itp.). Szkolenie członków PKK według regulaminów wojskowych. Gromadzenie środków finansowych w celu zabezpieczenia sprawnego wystawienia Honorowego Szwadronu Konnego, w trakcie ważnych uroczystości państwowych i wojskowych na terenie Warszawy oraz innych miastach na terenie kraju. Przygotowanie i wyposażenie - wyszkolenie orkiestry konnej.
Działania zmierzające do zacieśnienia współpracy z eskortami europejskimi i współpraca ze stowarzyszeniami weteranów wojskowych. Dbanie o miejsca pamięci narodowej, poprzez udział w uroczystościach patriotycznych. Ścisła współpraca z mediami w tym z prasą regionalną, jeździecką w celu skonsolidowania środowisk jeździeckich wokół idei i etosu kawalerii polskiej.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!