• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000078824

Formularze PIT 2017/2018 dla Ruch Kultury Chrześcijańskiej "Odrodzenie"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000078824.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja
Prowadzenie zgodnej z nauką Kościoła działalności społeczno-kulturalnej i oświatowo-wychowawczej. Praca zmierzająca do dojrzałej formacji chrześcijan w kierunku trafnego odczytywania znaków czasu i czynnego uczestniczenia w kształtowaniu świata zgodnie z zasadami Ewangelii. Dążenie do duchowego odrodzenia narodu polskiego poprzez ewangeliczne odradzanie osób. Pielęgnowanie katolickiej formacji duchowej. Pogłębianie intelektualne wiary. Działanie na rzecz wprowadzenia prawa Bożego do życia osób, rodzin, społeczności lokalnych, wspólnoty narodowej i całej rodziny ludzkiej i w ten sposób uczestniczenie w apostolstwie świeckich.

Prowadzone działania
Prowadzenie corocznych Dni Modlitw na Jasnej Górze oraz regionalnych rekolekcji okresowych. Systematyczna praca w kołach: głoszenie referatów, dyskusja. Organizowanie Dni Kultury Chrześcijańskiej w środowiskach.