• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000079369

Formularze PIT 2017/2018 dla Integracyjny Klub Sportowy "Bushido"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000079369.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
- Integracja osób, grup i środowisk w dążeniu do doskonałości szczególnie poprzez sport,
- rehabilitacja osób niepełnosprawnych,
- integracja wspólnot oraz osób niepełnosprawnych z osobami sprawnymi,
- popularyzacja humanistycznych wartości sportu, zwłaszcza poprzez aktywne uczestnictwo w nim osób niepełnosprawnych,
- propagowanie i organizowanie działalności sportowej,
- udział we współzawodnictwie sportowym i dążenie do mistrzostwa sportowego członków Stowarzyszenia,
- kształtowanie solidaryzmu społecznego, edukacja w zakresie potrzeb osób niepełnosprawnych i działanie na rzecz niwelacji podziałów społecznych wynikających z niepełnosprawności,
- organizowanie i niesienie pomocy społecznie użytecznej na rzecz osób niepełnosprawnych, zwłaszcza dzieciom i ich rodzicom oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,
- promocja w zakresie ochrony zdrowia.