• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000079532

Formularze PIT 2017/2018 dla Kluczborsko-Oleska Lokalna Organizacja Turystyczna

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000079532.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja
1. Wspieranie rozwoju turystyki.
2. Integracja społeczności lokalnej, głównie jednostek samorządów terytorialnych i branży turystycznej.
3. Tworzenie i rozwój produktu turystycznego.
4. Promocja lokalnych produktów i atrakcji turystycznych.
5. Propagowanie i podejmowanie działań na rzecz ekologii i ochrony środowiska.
6. Koordynacja wszelkich działań proturystycznych.

Prowadzone działania

Kluczborsko-Oleska Lokalna Organizacja Turystyczna (KOLOT) jest stowarzyszeniem działającym od 2002 r. w powiatach kluczborskim i oleskim. Jej głównym celem jest wspomaganie i kreowanie rozwoju turystyki, promocja walorów turystyczno-kulturowych Ziemi Kluczborsko-Oleskiej w kraju i zagranicą. KOLOT w swoich działaniach szczególnie koncentruje się na wspieraniu obszarów wiejskich, gdyż turystyka wiejska stanowi na tych terenach istotną szansę ożywienia gospodarczego i tworzenia nowych miejsc pracy dla wielu mieszkańców wsi.

Stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku publicznego. Aktualnie liczy ponad 80 członków. Oprócz samorządów w swoich szeregach zrzesza: biura obsługi turystycznej, biura podróży, hotele, restauracje, gospodarstwa eko- i agroturystyczne, szkoły, związki oraz osoby fizyczne. Swoje cele realizuje poprzez podejmowane działania i inicjatywy, m.in. przeprowadzony cykl dziesięciu seminariów naukowo-szkoleniowych, wydawanie materiałów promocyjnych czy uczestnictwo w targach turystycznych.

KOLOT realizował projekty dofinansowane ze środków unijnych i samorządowych. Jest m.in. twórcą "Sektorowej Strategii Rozwoju Turystyki na Obszarach Wiejskich w gminach: Kluczbork, Byczyna, Wołczyn i Lasowice Wielkie”, którą stworzono w ramach Pilotażowego Programu Leader+ oraz projektu "Przeprowadzenie wstępnego monitoringu ruchu turystycznego w powiecie kluczborskim i oleskim”, zrealizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.. Ponadto był m.in. partnerem w województwie opolskim projektu szkoleniowo-doradczego dla branży turystycznej "Turystyka Wspólna Sprawa". Zrealizował także zadanie publiczne „Promocja turystycznego wizerunku wsi opolskiej” (2008 r.) oraz »Kwitnąca wieś opolska - Turystyczne „NIEZAPOMINAJKI”« (2009 r.). Oba projekty zlecone przez Zarząd Województwa Opolskiego promowały i utrwalały pozytywny obraz w pamięci odbiorców z pobytu na wsi opolskiej.

W 2008 roku w ramach KOLOT powstał Klaster Turystyczny Województwa Opolskiego „Kraina Miodu i Mleka’. Ta nowoczesna inicjatywa umożliwiła stworzenie platformy współpracy środowiska samorządowego, gospodarczego oraz osób, instytucji i organizacji zainteresowanych rozwojem turystyki regionu.
Klaster wspólnie z partnerem zagranicznym - klastrem pro agro z Brandenburgii (Niemcy) realizował już projekt pn. „Lokalny i regionalny produkt w wirtualnej przestrzeni turystycznej Dorzecza Odry”. w ramach Programu Innovation Express na rozwój międzynarodowej współpracy klastra z partnerami zagranicznymi w zakresie badań, rozwoju technicznego lub innowacji, finansowanego z budżetu krajowego. Projekt umożliwił m.in.: utworzenie dla partnerskich klastrów nowoczesnego portalu internetowego w języku polskim i niemieckim (www.e-kolot.pl); stworzenie mobilnego przewodnika po obszarach partnerskich klastrów (przeznaczonego na telefony komórkowe); stworzenie systemu oznaczeń identyfikujących członków klastra; wyprodukowanie filmu promującego oba powiaty.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!