• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000080395

Formularze PIT 2017/2018 dla Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Lubuski Oddział Regionalny w Zielonej Górze

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000080395.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja
1. Pomoc dzieciom z rodzin najuboższych, zagrożonych marginalnością, izolacją i patologią.
2. Integracja społeczna tych dzieci i ich rodzin.
3. Danie równej szansy dzieciom z różnych środowisk.
4. Pozyskiwanie sponsorów.

Prowadzone działania
1. Prowadzenie dwóch świetlic terapeutycznych dla dzieci niepełnosprawnych ruchowo
2. Prowadzenie dwóch środowiskowych ognisk wychowawczych dla dzieci najbardziej potrzebujących pomocy
3. Działalność Centrum Porad Dziecka i Rodziny w ramach którego porad udzielają prawnik, psycholog, pedagog i logopeda
4. Organizowanie wypoczynku zimowego dla dzieci z rodzin najuboższych
5. Organizowanie imprez integracyjnych typu Mikołajki, itp.
6. Organizowanie cyklu szkoleń wolontariuszy i terenowych działaczy TPD na temat "Konwencja Praw Dziecka".

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!