• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000081524

Formularze PIT 2017/2018 dla Dolnośląskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży z MPDZ "Ostoja"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000081524.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Stowarzyszenie prowadzi działania zmierzające do stworzenia równych praw i szans życiowych w społeczeństwie dla rodzin wychowujących dzieci i młodzież niepełnosprawną, zwłaszcza w zakresie rehabilitacji, terapii, edukacji i wychowania.
Jednostkami organizacyjnymi Stowarzyszenia są placówki we Wrocławiu oraz w Środzie Śl.
Stowarzyszenie prowadzi:
Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjny we Wrocławiu przy ul. Górnickiego 37a realizujący w ramach pobytu dziennego zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze dla dzieci z głębokim upośledzeniem umysłowym (dla 70 dzieci), wczesną interwencję i wspomaganie rozwoju dzieci do 10 roku życia oraz pomoc psychopedagogiczną dla ich rodzin (dla około 150 dzieci).

Młodzieżowe Centrum Terapeutyczno - Rehabilitacyjne we Wrocławiu przy ul. Litomskiej 10 prowadzące działania rehabilitacyjne i terapeutyczne aktywizujące młodzież niepełnosprawną - uczestniczy w nich około 90 osób

Środowiskowy Dom Samopomocy - dla 30 osób

Ośrodek Rewalidacyjny w Środzie Śląskiej przy ul. Malczyckiej 4, w którym z rehabilitacji ruchowej, terapii pedagogicznej i logopedycznej korzysta stale ponad 50 dzieci

Warsztaty Terapii Zajęciowej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową z programem przygotowującym do udziału we wspomaganym zatrudnianiu
- we Wrocławiu przy ulicy Litomskiej 10 (dla grupy 90 osób)
- w Środzie Śl. (dla grupy 25 osób).

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!