• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000082970

Formularze PIT 2017/2018 dla Wałbrzyskie Stowarzyszenie "Amazonki"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000082970.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Podejmowane przez organizację działania zmierzają do pełnej rehabilitacji leczniczej i readaptacji społecznej kobiet po mastektomii. Cele te osiągamy głownie poprzez:
- udzielanie wsparcia psychicznego kobietom przebywającym w szpitalach po zabiegu operacyjnym (amazonki-ochotniczki),
- organizowanie spotkań, prelekcji, odczytów mających za zadanie przystosowanie kobiet do życia w nowych warunkach i znalezienia motywacji powrotu do zdrowia i uzyskania możliwie najlepszej jakości życia,
- organizowanie ćwiczeń rehabilitacyjnych,
- organizowanie zajęć i warsztatów psychologicznych a także indywidualnych spotkań z psychologiem osobom potrzebującym ,
- prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego dla wszystkich kobiet, które dotknęła choroba nowotworowa piersi,
- włączanie się do akcji informacyjnych dotyczących profilaktyki raka piersi,
- organizowanie spotkań z okazji Świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia , wyjść do teatru oraz wyjazdów turystycznych.

Prowadzone działania:
Organizacja oferuje pomoc wszystkim kobietom (niezależnie od wieku), które dotknęła choroba nowotworowa piersi: członkiniom Stowarzyszenia-realizując założone cele statutowe, pozostałym mieszkankom Wałbrzycha, prowadząc Punkt Konsultacyjno-Informacyjny.
O działalności Stowarzyszenia zainteresowane osoby mogą dowiedzieć się z lokalnej prasy, z Broszury wydanej przez naszą organizację oraz ogłoszeń umieszczanych w zakładach opieki zdrowotnej.