• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000085484

Formularze PIT 2017/2018 dla Międzynarodowa Fundacja Kobiet

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000085484.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja
Promocja przedsiębiorczości kobiet.
Działania na rzecz równego traktowania i równych szans kobiet w życiu społeczno-ekonomicznym.
Organizowanie miejsc zatrudnienia dla kobiet.
Pomoc w przystosowaniu się kobiet do wymogów rynku pracy.
Udzielanie pomocy charytatywnej kobietom i ich rodzinom.

Prowadzone działania
1. Realizacja projektów ze środków:
- Europejskiego Funduszu Społecznego, m.in. projekt "Bądź lepsza na starcie" dla 240 kobiet bezrobotnych bez wyższego wykształcenia z woj. łódzkiego.
- Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa, projekt: "Bądźmy Samodzielni". Program obejmuje wsparciem 25 osób bezrobotnych i bezdomnych.
- Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, projekt: "Matki znów aktywne zawodowo" dla bezrobotnych kobiet zarejestrowanych w PUP w wieku 25-45 lat.
2. Kontynuacja działalności Ośrodka Pomocy Ubogim i Zagrożonym Bezdomnością - Punkt Informacyjny Interwencji Kryzysowej, ze środków własnych Międzynarodowej Fundacji Kobiet. Dzięki pracy prawnika osoby ubogie uzyskują informacje, a przede wszystkim pomoc w sprawach z zakresu prawa rodzinnego.
W ramach Ośrodka pracownik socjalny udziela porad dotyczących prawa lokalowego (zadłużenia, eksmisje, pomoc w pisaniu pism urzędowych)

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.