• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000085533

Formularze PIT 2017/2018 dla Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000085533.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja:
Ochrona dziedzictwa kulturowego regionu. Popieranie i popularyzowanie rozwoju społecznego, gospodarczego i kulturalnego Ziemi Łomżyńskiej. Kultywowanie i popularyzowanie tradycji, obyczajów i folkloru oraz promocja wiedzy o regionie. Utrwalanie wśród członków zasad koleżeńskiego współżycia, łączności z łomżyniakami w kraju i poza granicami.
Wydawanie rocznika "Ziemia Łomżyńska" (do 2014 r. - 12 edycji), oraz publikacji monograficznych jak np. "Łomża od czasów najdawniejszych do rozbiorów Rzeczypospolitej" D. Godlewskiej, "Łomża w latach 1867 - 1918" Adama Dobrońskiego oraz ponad 50 innych publikacji zwartych. Systematyczne wydawanie kwartalnika "Wiadomości Łomżyńskie" (do 2014 r. - 36 edycji), okolicznościowych kart swiątecznych "Betlejem Łomżyńskie" i "Alleluja Łomżyńskie", organizacja dorocznych konkursów na wspomnienia i na najlepsze prace magisterskie i dyplomowe poświęcone Łomży i Ziemi Łomżyńskiej. Organizowanie Zjazdów Nauczycieli i Wychowanków Szkół Ziemi Łomzyńskiej oraz jednego Światowego Zlotu Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej.