• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000085929

Formularze PIT 2017/2018 dla Towarzystwo Muzyczne im. Karola Szymanowskiego

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000085929.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja
Propagowanie muzyki Karola Szymanowskiego i wiedzy o kompozytorze, popularyzowanie muzyki kompozytorów związanych z Tatrami, upowszechnianie kultury muzycznej w najszerszym zakresie (§ 8 Statutu).

Prowadzone działania
Organizacja festiwali:
- coroczny lipcowy międzynarodowy festiwal "Dni Muzyki Karola Szymanowskiego" w Zakopanem (34 edycje do 2011)
- festiwal „Wieczory z muzyką Karola Szymanowskiego” w Akademii Muzycznej w Katowicach (14 edycji do 2011)
- „Jesienne Dni Muzyki” w Zakopanem
­„Marcowe Wieczory Kameralne” w Zakopanem
­konkursy wykonawcze i konkursy wiedzy o kompozytorze dla uczniów szkół muzycznych II st. sympozja i wykłady za granicą (m.in. w Berlinie, Pradze, Bayreuth, Wiedniu) oraz prowadząc działalność wydawniczą.

Zarząd Towarzystwa w 2007 roku, ogłoszonym przez Sejm Rzeczypospolitej "Rokiem Karola Szymanowskiego" podjął szereg działań, mających na celu ożywienie życia muzycznego w kraju i na świecie w oparciu o bogaty i różnorodny dorobek kompozytorski Patrona Towarzystwa.

Odbiorcy: turyści, lokalne środowisko kulturalne oraz szkoły (gimnazja), jako odbiorcy kompaktu.
Instytucje współpracujące: Muzeum Narodowe w Krakowie, Miejska Galeria Sztuki w Zakopanem, Muzeum Tatrzańskie, Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, Śląskie Towarzystwo Muzyczne i inne.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!