• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000088827

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży "Nie Jesteś Sam"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000088827.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja:
- wspieranie rodziny w zakresie profilaktyki zaburzeń rozwojowych i trudności wychowawczych dzieci i młodzieży
- pomoc w trudnych sytuacjach życiowych (rodziny niepełne)
- prowadzenie działalności terapeutycznej wspierającej, doradczej w stosunku do dzieci i młodzieży sprawnej inaczej
- integracja środowiskowa ludzi chorych
- tworzenie warunków dla pełnego rozwoju i pełnego udziału ON w społeczeństwie
- współdziałanie z władzami lokalnymi, szkołami i podobnymi organizacjami

Prowadzone działania:
Działamy na zasadzie wolontariatu. Zrzeszamy dzieci i młodzież, która potrzebuje naszej pomocy.
Zajęcia:
- terapeutyczne
- rekreacyjne
- Święta okolicznościowe, gry i zabawy.
Uczestniczmy w Festiwalach. Prowadzone są WTZ, oraz wystawy prac klubowiczów. Czynny udział w pracach Stowarzyszenia biorą rodzice.
Pracujemy także z dziećmi zagrożoną alkoholizmem, przestępczością i narkomanią. Współpracujemy z Towarzystwem Oświatowo Społecznym.
Zapraszamy psychologów, prawników. Piszemy programy socjalne.
W roku 2003 były zrealizowane 3 projekty. Dotacja była przyznawana z Fundacji Dzieci i Młodzieży, MEN i Stow. z Kanady. Finansuje nas częściowo Urząd Gminy w Puńsku i Wydawnictwo "Ausza".

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!