• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000089573

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie Ludzi Otwartych Serc "LOS"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000089573.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja:
Wspieranie istniejących lub powstających rozwiązań organizacyjno-prawnych, a także instytucjonalnych lub społecznych na rzecz ludzi niepełnosprawnych np. rehabilitacja, turnusy rehabilitacyjne, zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny, środki pomocnicze, pozyskiwanie miejsc pracy, likwidacja barier architektonicznych, pomoc medyczna i socjalna.

Najważniejsze osiągnięcia:
1. Wywalczenie w Ministerstwie Zdrowia dla całej Polski środków higienicznych - pampersów i przepisywanie ich raz na 3 miesiące tj. 60 szt. miesięcznie x 3 miesiące.
2. Wywalczenie w Ministerstwie Zdrowia renty socjalnej i rodzinnej dla osób z ówczesną II grupą inwalidztwa które inwalidztwo osiągnęły przez 18tym rokiem życia.
3. Wywalczenie w Ministerstwie Łączności instalacji telefonów dal osób z I grupą inwalidzką (dawne województwo częstochowskie).
4. Wywalczenie w PFRON o szerszym zasięgu wózków inwalidzkich elektrycznych dla osób niepełnosprawnych.
5. Wywalczenie w PFRON o szerszym zasięgu likwidacji barier architektonicznych w mieszkaniach osób niepełnosprawnych.
6. Zakup aparatu do chirurgii szczękowej dla Szpitala w dzielnicy Tysiąclecie w Częstochowie.

Sprawozdania za 2013 rok i następne lata znajdują się w bazie sprawozdań finansowych http://sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl/ (wpisać nr KRS 0000089573)

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!