• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000091523

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie Współpracy Kobiet NEWW

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000091523.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Celem NEWW jest pomoc dla kobiet i dziewcząt w Europie Środkowo-Wschodniej, krajach byłego Związku Radzieckiego, Rosji i Zachodu poprzez dialog, budowanie sieci współpracy, kampanie oraz wymianę edukacyjną i informacyjną.
NEWW popiera akcje i wspólne projekty inspirowane zasadami feminizmu: pełny i równy udział kobiet w tworzeniu sprawiedliwego i otwartego społeczeństwa obywatelskiego; prawa kobiet do bycia wolnym od przemocy, od nienawiści rasowej, etnicznej i jakiejkolwiek dyskryminacji; prawa kobiet do sprawiedliwości ekonomicznej oraz do wyrażania idei w formie werbalnej lub wizualnej bez jakiejkolwiek cenzury; wprowadzania zapisów prawnych gwarantujących bezpieczeństwo ofiarom przemocy.
Dbamy, aby przestrzegano praw kobiet w instytucjach publicznych.

Prowadzone działania:
1) BIG - Regionalne Centrum Informacyjne Inicjatyw Budżetowych Kobiecych w rejonie Europy Środkowo - Wschodniej.
2) Gdańska Inicjatywa budżetowania pod kątem płci.
3) Instytut Praw Człowieka dla kobiet.
4) Pomoc prawna i psychologiczna dla ofiar przemocy i rodzin z problemem alkoholowym.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!