• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000091847

Formularze PIT 2017/2018 dla Związek Polskich Spadochroniarzy

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000091847.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Celem Związku jest:
a. integrowanie środowiska polskich spadochroniarzy w kraju i zagranicą;
b. zacieśnianie kontaktów i rozwijanie współpracy międzynarodowej ze związkami spadochroniarzy z innych państw a szczególnie państw - członków Europejskiej Federacji Spadochroniarzy (U. E. P.);
c. upowszechnianie i kultywowanie tradycji i obyczajów spadochroniarstwa;
d. troska o miejsca pamięci narodowej związane z działalnością wojenną spadochroniarzy;
e. prowadzenie szkolenia młodzieży dla potrzeb obronności kraju w tym szkolenia spadochronowego, kształtowanie sprawności i wytrzymałości fizycznej, silnej osobowości i patriotyzmu, zwłaszcza wśród młodzieży ze szkół ponad podstawowych oraz zrzeszonej w związkach i stowarzyszeniach o charakterze paramilitarnym i sportowym;
f. prowadzenie działalności naukowej, oświatowo - wychowawczej i szkoleniowej w środowisku spadochroniarzy, młodzieży szkolnej oraz zrzeszonej w organizacjach młodzieżowych o profilu paramilitarnym i sportowym;
g. aktywne uczestnictwo w doskonaleniu form i metod szkolenia spadochronowego oraz udział w pracach nad rozwojem i modernizacją sprzętu spadochronowego;
h. organizowanie zawodów spadochronowych, popularyzowanie i wspieranie masowej kultury fizycznej oraz rekreacyjnego i wyczynowego sportu spadochronowego;
i. utrzymywanie więzi środowiskowej z poszkodowanymi w wypadkach spadochronowych członkami związku, udzielanie tym osobom wsparcia i pomocy, w szczególnych przypadkach oraz w miarę możliwości finansowych również materialnej;
j. działanie na rzecz integracji środowisk skupiających byłych spadochroniarzy, osób uprawiających spadochroniarstwo wyczynowo i amatorsko oraz na rzecz rozwoju spadochroniarstwa w Rzeczpospolitej Polskiej;
k. integrowanie i podejmowanie przedsięwzięć na rzecz rehabilitacji osób niepełnosprawnych, w tym poprzez spadochroniarstwo.