• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000093656

Formularze PIT 2017/2018 dla Liga Kobiet Polskich - Łódzki Oddział Wojewódzki w Łodzi

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000093656.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja:
Realizowanie zasad równouprawnienia kobiet w życiu społeczno-politycznym, zawodowym, oraz rodzinnym.
Obrona praw i interesów kobiet.
Pomoc kobietom, ich rodzinom i dzieciom.
Działalność na rzecz osób bezrobotnych, poszukujących pracy.
Pomoc osobom uzależnionym i niepełnosprawnym.
Działalność na rzecz rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym

Prowadzone działania:
Zbieranie funduszy i organizowanie turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci z porażeniem mózgowym.
Zbiórka i rozdawnictwo odzieży używanej.

Projekty realizowane przez Łódzki Oddział Wojewódzki LKP w roku 2012:

1. Promowanie i prowadzenie mediacji - w tym mediacji rodzinnych (kontynuacja).
Projekt dotowany przez Urząd Miasta Łodzi - w ramach umowy zawartej na okres: 1.03.2010 – 31.12.2012.

2. Specjalistyczne działania konsultacyjno-interwencyjne dla osób z problemem alkoholowym, ich rodzin oraz osób doświadczających przemocy w rodzinie (kontynuacja).
Projekt dotowany przez Urząd Miasta Łodzi - w ramach umowy zawartej na okres: 22.03.2010 – 27.12.2012.

3. Działania aktywizujące w Klubie Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - świetlica.
Projekt dotowany przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi - w ramach umowy zawartej na okres: 30.05 – 31.12.2012.

4. Sprawne rodziny osób niepełnosprawnych - wyjazd do Sielpii.
Projekt dotowany przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi - w ramach umowy zawartej na okres: 23.05 – 31.12.2012.

5. „SENIORZY i MŁODZIEŻ”.
Projekt dotowany przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi - w ramach umowy zawartej na okres: 01.06 – 31.12.2012.

6. "MIKOŁAJKI 2012".
Projekt cykliczny - dotowany:
- przez Urząd Miasta Łodzi - w ramach kontynuacji umowy z zakresu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywamia Problemów Alkoholowych, zawartej na okres: 17.03.2010 – 27.12.2012;
- przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi - w ramach umowy z zakresu działań pomocy społecznej - polityki prorodzinnej, zawartej na okres: 25.05 – 31.12.2012.