• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000094228

Formularze PIT 2017/2018 dla Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000094228.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misją Fundacji jest niesienie pomocy dzieciom i młodzieży, szczególnie w zakresie wychowania i kształcenia. Pomoc ta kierowana jest przede wszystkim do dzieci i młodzieży potrzebujących wsparcia oraz ich rodzin. Działania Fundacji skierowane są również do wszystkich osób, od których w jakikolwiek sposób zależą istotne sprawy dzieci i młodzieży.

Prowadzone działania:
1. Fundacja prowadzi w Lublinie dwie placówki wsparcia dziennego, do których uczęszcza ok. 90 dzieci i młodzieży (Ośrodek Młodzieżowy nr 1 oraz Ośrodek Młodzieżowy nr 2).
2. Fundacja prowadzi Akademię Młodzieżową. Jest to propozycja dla młodzieży ze szkół średnich. Program zajęć jest tak skonstruowany, aby pomóc młodym osobom w podjęciu decyzji o wyborze kierunku studiów i dobrym przygotowaniu się do matury. Dzięki wielu różnorodnym działaniom praktycznym (m.in. artystycznym, społecznym, z zakresu przedsiębiorczości, informatyki, dziennikarstwa), młodzież ma szansę sprawdzić swoje predyspozycje, a także odkryć i rozwinąć własne zainteresowania.
3. Fundacja prowadzi Niepubliczne Centrum Kształcenia Praktycznego, w którym realizowany jest Kurs kształcący Menadżerów Społecznych do pracy w organizacjach pozarządowych, kościelnych i innych.
4. Prowadzi szkolenia i koordynuje powstawanie podobnych placówek w Tarnopolu na Ukrainie, które pracują w oparciu o zaadoptowany do warunków Ukraińskich program Akademii Młodzieżowej.
5. Koordynuje i prowadzi wymianę międzynarodową młodzieży z Europy Wschodniej i Zachodniej jako tzw. Jednostka Kształceniowa Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży.
6. Posiada Dom w Motyczu Leśnym koło Lublina, który pełni funkcję Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży.
7. Prowadzi Ośrodek Edukacji Społecznej, w którym organizuje warsztaty z dziedzin: przyroda, historia, wiedza o społeczeństwie, dla dzieci i młodzieży ze szkół Lublina i okolic.