• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000094358

Formularze PIT 2017/2018 dla Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000094358.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja
Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości jest pozarządową organizacją pożytku publicznego, której celem jest przygotowanie dzieci i młodzieży do życia w warunkach gospodarki rynkowej i społeczeństwie obywatelskim, umożliwienie młodym ludziom zdobycia wiedzy i praktycznych umiejętności ułatwiających realizację planów zawodowych.

Prowadzone działania
Programy Fundacji:

- Przygotowują do wejścia na rynek pracy.
- Pozwalają lepiej zrozumieć zasady ekonomii i funkcjonowania biznesu.
- Uczą przez działanie, oferując wiele możliwości praktycznego sprawdzenia wiedzy.
- Rozwijają umiejętność krytycznego myślenia, wyrabiają aktywny stosunek do życia, uczą przedsiębiorczości.

Nasza współpraca z biznesem stanowi unikalną możliwość przyjrzenia się z bliska działaniom przedsiębiorstw. Przedstawiciele wielu firm poświęcają swój czas i dzielą się wiedzą z młodymi ludźmi. Poprzez udział w takich zajęciach ludzie biznesu budują mosty miedzy szkołą, a miejscem pracy, uczą na konkretnych przykładach, a co najważniejsze, kreują wzorce do naśladowania dla młodzieży.

Przykłady programów szczegółowo opisanych na stronie www.junior.org.pl:
- Przedsiębiorczość
- Ekonomia na co dzień
- Podstawy przedsiębiorczości
- Dzień przedsiebiorczości
- Moje finanse
- Ekonomia w szkole
- Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo
- Zarządzanie firmą
- Moja przedsiębiorczość

Fundacja umożliwia uczniom udział nie tylko w wielu konkursach krajowych, ale także międzynarodowych, takich jak: Europejski Konkurs na Najlepsze Młodzieżowe Miniprzedsiebiorstwo, letni Obóz Przedsiębiorczości czy Global Business Challange. Dzięki nim moga oni wspólnie uczyć się, współpracować i konkurować z młodzieżą z całego świata. Młodzież ma również możliwość uczestnictwa w międzynarodowych konkursach orgazniowanych przez Fundacje z pośrednictwem internetu.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!