• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000094513

Formularze PIT 2017/2018 dla Jarosławska Fundacja "Pomocna Dłoń"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000094513.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Fundacja została powołana w celu:
- pomocy młodzieży i dzieciom niepełnosprawnym,
- pomocy dzieciom i młodzieży z rodzin patologicznych i niepełnych
- pomocy dzieciom i młodzieży dotkniętym ubóstwem
- wspierania działań w zakresie ochrony środowiska.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
- organizowanie i finansowanie zakupu podręczników, materiałów szkolnych i pomocy naukowych,
- udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej osobom w/w,
- organizowanie i finansowanie wypoczynku wakacyjnego i w okresie ferii szkolnych,
- organizowanie i finansowanie imprez sportowych i rekreacyjnych
- prowadzenie szkoleń i kursów w zakresie ochrony środowiska.

Prowadzone działania:
1. Akcja przedświąteczna - pomoc rodzinom będącym w potrzebie w postaci paczek świątecznych i darów rzeczowych.
2. Akcja z okazji Dnia Dziecka - urządzanie festynów w Jarosławiu oraz sąsiednich gminach których głównym celem jest rozdanie darów rzeczowych (tj. słodycze, odzież, zabawki itp.).
3. Organizowanie wypoczynku dla biednych dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjalnych z różnymi atrakcjami (tj. jazda konna, ogniska, konkursy z nagrodami, itp.).
4. Organizowanie wrześniowych wyprawek szkolnych dla dzieci z biednych rodzin.
5. Organizowanie akcji propagandowo-uświadamiającej prowadzonej w szkołach z udziałem przedstawicieli prokuratury.
6. Mikołajki dla dzieci z biednych rodzin (paczki, odzież, zabawki itp.).