• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000095062

Formularze PIT 2017/2018 dla Fundacja Sztuki Osób Niepełnosprawnych

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000095062.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Fundacja rozpoczęła działalność w 1991 roku.
W 2006 roku została nagrodzona pierwszą nagrodą Pro Publico Bono w kategorii Kultury i Dziedzictwa Narodowego za organizację dziewięciu edycji Międzynarodowego Biennale Sztuk Plastycznych Osób Niepełnosprawnych.

Biennale jest pozycją szczególną. Wysoki poziom prezentowanych prac i globalny nieomal zasięg, poparty dobrą organizacją, znalazły powszechne uznanie. Z końcem 2010 roku odbyło się już jedenaste.

Ale obok tego cyklicznego wydarzenia ważna jest praca na co dzień, która składa się na niemały dorobek:
- ponad 440 wystaw plastycznych indywidualnych i zbiorowych niepełnosprawnych twórców, amatorów i profesjonalistów,
- otwarcie w 1999 roku w Krakowie przy ulicy Królewskiej 94 Galerii Sztuki Osób Niepełnosprawnych "Stańczyk” i (mimo niewielkiej powierzchni i braku odpowiedniego zaplecza) kilkunastoletnia kontynuacja jej wielowątkowej działalności (galeria ekspozycyjna, miejsce spotkań, szkoleń i warsztatów, sala prób itp).
- organizacja corocznych, ogólnopolskich konkursów literackich,
- działalność redakcyjna i wydawnicza: kwartalnik artystyczny SŁOWEM I KSZTAŁTEM, książki, foldery informacyjne, kartki pocztowe, katalogi, plakaty, kalendarze itp.,
- art-terapia i edukacja - tym zakresie zorganizowano Studium Wiedzy o Sztuce dla osób niepełnosprawnych przy Politechnice Krakowskiej (163 absolwentów z całej Polski otrzymało świadectwa ukończenia Studium),
- warsztaty plastyczne i literackie,
- turnusy art-terapii i plenery, w tym "podziemne" o zasięgu międzynarodowym, organizowane wspólnie
z Muzeum Żup Krakowskich w kopalni soli w Wieliczce,
- kilkanaście premier i wiele spektakli w kraju i z granicą trupy teatralnej „Stańczyk”,
- Centrum Informacji Kulturalnej dla Osób Niepełnosprawnych funkcjonujące przy Galerii "Stańczyk",
- współpraca z pokrewnymi organizacjami pozarządowymi w kraju i za granicą.
W kręgu oddziaływania Fundacji znajduje się ponad trzy tysiące osób niepełnosprawnych w całej Polsce, nie licząc szerokiej publiczności na imprezach artystycznych i czytelników jej publikacji.

Więcej bieżących i archiwalnych informacji można znaleźć na stronie domowej Fundacji pod adresem: http://www.idn.org.pl/fson.