• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000096997

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie Wolontariuszy "DA DU"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000096997.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Działalność statutowa nieodpłatna:
1. Celem podstawowym Stowarzyszenia jest udzielanie pomocy osobom żyjącym z HIV i chorym na AIDS, oraz ich rodzinom i najbliższym.
2. Przeciwdziałanie patologii społecznej w zakresie problemów związanych z uzależnieniem od środków psychoaktywnych oraz przemocą.
3. Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, zagrożonych marginalizacją społeczną oraz wykluczeniem społecznym.
4. Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.
5. Grupy otwarte dla osób seropozytywnych.
6. Profilaktyczny tramwaj- profilaktyka do ogółu społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży.
7. Grupy zamknięte-terapeutyczne dla osób seropozytywnych,
8. Grupy Wsparcia dla wolontariuszy.
9. Szkolenia edukacyjne dla osób seropozytywnych, wolontariuszy, rodzin i bliskich osobom zakażonym.
10. Szklenia edukacyjno, profilaktyczne dla nauczycieli, pielęgniarek, kuratorów, policjantów, straży miejskiej, lekarzy oraz innych grup społecznych i zawodowych.
11. Wyjścia integracyjne dla osób z HIV, dzieci i rodzin.
12. Wyjazdy rehabilitacyjno-integracyjne.
13. Konferencje, seminaria, warsztaty.
14. Telefon zaufania.
15. Działalność informacyjno-edukacyjna z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!