• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000097051

Formularze PIT 2017/2018 dla Fundacja ABCXXI - Cała Polska Czyta Dzieciom

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000097051.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja:
Fundacja wspiera zdrowie psychiczne, umysłowe i moralne dzieci i młodzieży.

Cele:
-podniesienie świadomości społeczeństwa na temat potrzeb emocjonalnych dzieci i sposobów ich zaspokajania oraz wiedzy z zakresu mądrego wychowania, w tym nt. roli czytania i potrzeby nauczania wartości,
-zwiększenie liczby czytających dzieciom rodzin,
-zaangażowanie do programu "Czytające Szkoły" i "Klub czytających Przedszkoli" większości placówek edukacyjno-wychowawczych,
-wprowadzenie na szeroką skalę programu nauczania wartości (w przedszkolach, szkołach, placówkach wychowawczych itp.),
-dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z NGO`s z innych krajów.

Prowadzone działania:
-kampanie medialne - na temat potrzeby czytania dzieciom oraz fundamentalnej roli bezpiecznej więzi zbudowanej we wczesnym dzieciństwie dla całego życia człowieka,
-programy Generacje-Kreacje, integrujące w ramach twórczych działań dzieci z domów dziecka i seniorów, został zrealizowany w Łodzi, Zamościu i Przemyślu,
-całoroczne: Programy „Czytające szkoły” i „Czytające przedszkola”, które otrzymały rekomendację MEN. Do programów codziennego czytania dzieciom przystąpiło już 2540 szkół i 2575 przedszkoli, wspieranie tworzenia Klubów Czytających Rodzin; czytanie dzieciom w szpitalach, hospicjach; organizacja imprez czytelniczych w placówkach;
-coroczne: Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom, Finał kampanii czytania - gala dla uhonorowania najlepszych wolontariuszy i Sprzymierzeńców Fundacji,
-Konferencje edukacyjne na temat mądrego wychowania w całym kraju,
-Konkurs Literacki im. Astrid Lindgren na współczesna książkę dla dzieci i młodzieży (ogłaszany co trzy lata),
-Program ”All of Europe Reads to Kids” - promocja w Europie idei czytania dzieciom,
-Przygotowania do uruchomieniu Internetowego Uniwersytetu Mądrego Wychowania.

Odbiorcy działań:
- dzieci i młodzież, rodzice, nauczyciele, wychowawcy, opiekunowie, bibliotekarze, psycholodzy, animatorzy kultury;
- przedszkola, szkoły, biblioteki, domy kultury, służba zdrowia, domy dziecka, więzienia

Skala działań: ogólnopolska.
Wraz z ogłoszeniem w czerwcu 2011 r. programu „All of Europe Reads to Kids” Fundacja rozpoczęła działalność międzynarodową.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!