• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000097219

Formularze PIT 2017/2018 dla Puławskie Centrum Przedsiębiorczości

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000097219.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja:
Wspieranie rozwoju gospodarczego regionu. Promocja zatrudnienia. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy.

Prowadzone działania:
Podstawowe cele działalności skupiają się na:
- Kreowaniu oraz wspieraniu rozwoju przedsiębiorczości w Puławach i w regionie;
- Promocji lokalnego potencjału gospodarczego;
- Promocji zatrudnienia oraz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i zagrożonych bezrobociem.

FPCP przez kolejne lata działalności dla realizacji celów statutowych uruchamiała kolejne uzupełniające się programowo jednostki organizacyjne:
- Inkubator Przedsiębiorczości - styczeń (1995 r. - nadal)
- Punkt Konsultacyjny (2005 r. - nadal) uprzednio; Punkt Konsultacyjno - Doradczy (2000 - 08,2005 r.; Ośrodek Wspierania Biznesu 1996-1999
- Ośrodek Szkoleniowy (2000 r. - nadal)
- Dział projektów (1995 r. - nadal)

Poza stałą działalnością programową realizujemy celowe programy pomocowe ukierunkowane na tworzenie i wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, rozwój zasobów ludzkich oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
Oferujemy pomoc doradczą, informacyjną, szkoleniową i finansową adresowaną w szczególności do:
- małych i średnich przedsiębiorstw;
- osób rozpoczynających działalność gospodarczą;
- osób pragnących podnieść swoje kwalifikacje lub zdobyć nowe;
- osób poszukujących pracy.

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!