• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000099572

Formularze PIT 2017/2018 dla Związek Polskich Autorów i Kompozytorów "ZAKR"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000099572.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Prowadzone działania
Związek Polskich Autorów i Kompozytorów ZAKR zrzesza literatów i kompozytorów uprawiających na poziomie profesjonalnym twórczość w dziedzinie szeroko rozumianej rozrywki: piosenki, teatru muzycznego, kabaretu i in. Członkami ZAKRu byli i są praktycznie wszyscy twórcy o nazwiskach liczących się w tej dziedzinie. Związek istnieje (z paroletnią przerwą w okresie stalinowskim) od 1946 r.
ZAKR prowadzi działalność wydawniczą, organizuje festiwale i warsztaty piosenkarskie, przede wszystkim zaś troszczy się o interesy zawodowe twórców i o rozwój kultury w jej najbardziej popularnych przejawach.

Celem Związku jest:
1. zrzeszanie twórców uprawiających duże i małe formy o charakterze rozrywkowym i popularnym, reprezentowanie ich w zakresie spraw artystycznych, zawodowych i społecznych;
2. popieranie, rozwijanie i upowszechnianie polskiej twórczości w kraju i za granicą;
3. pomoc w doskonaleniu warsztatu twórczego; organizowanie form pomocy prawnej i koleżeńskiej w tym prowadzenie zorganizowanego na zasadach dobrowolności funduszu samopomocy koleżeńskiej; prowadzenie domów pracy twórczej;
5. ochrona artystycznych, moralnych i materialnych praw twórców oraz zawodów kompozytora, literata i pokrewnych;
6. wypowiadanie się w sprawach publicznych, szczególnie na temat zjawisk - procesów i tendencji dotyczących kultury.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!