• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000100115

Formularze PIT 2017/2018 dla Biegusy - Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000100115.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja:
Grupa samopomocowa oferująca: wsparcie psychiczne chorym i ich rodzinom, wspólną rehabilitację w mieście i na turnusach oraz obozach rehabilitacyjnych - zdobywanie na nią środków, integrację osób chorych z innymi niepełnosprawnymi, nieodpłatne użyczanie sprzętu (wózki, chodziki, kule). Uczestnictwo w pracach badawczych - wspomagających leczenie SM oraz wszelkich badaniach związanych z sytuacją osób niepełnosprawnych. Śledzenie nowinek medycznych na temat choroby. Współpraca z administracją państwową oraz różnymi organizacjami pozarządowymi.

Prowadzone działania:
Stowarzyszenie działa od 1994r. Od 17.07.2004 posiadamy status OPP.
Stowarzyszenie skupia ludzi chorych na stwardnienie rozsiane-SM oraz otacza wparciem psychicznym także ich rodziny. Jako grupa samopomocowa pomagamy sobie nawzajem zachęcając do rehabilitacji i wspólnego spędzania czasu (wychodzenia z osamotnienia). Oferujemy cotygodniową hipoterapię (Zielona Góra i okolice), obozy hipoterapeutyczne i turnusy rehabilitacyjne - krioterapia ogólnoustrojowa (lubuskie), psychoterapię grupową i indywidualną, kinezyterapię grupowa i indywidualną. Doskonalimy wzorce ćwiczeń rehabilitacyjnych współpracując z rehabilitantami. Wprowadziliśmy w 2005 roku po raz pierwszy jogę- zajęcia dostosowane są do możliwości chorych i cieszą się dużym zainteresowaniem (jesteśmy najprawdopodobniej pierwszą taką grupą). Od 2007 roku zaczynamy organizować zajęcia choreoterapii, czyli usprawnianie ruchowe przy muzyce i z jej pomocą.W 2005 roku byliśmy w Zielonogórskim Inkubatorze Pozarządowym, dzięki czemu mogliśmy jako stowarzyszenie lepiej się rozwijać. Jesteśmy w "Forum Stowarzyszeń Przyszpitalnych", a w 2006 roku nasi przedstawiciele wzięli udział w wystawie fotograficznej p.t.: "Pacjent - wolontariuszem". Corocznie spotykamy się na Wigilii.
Od 19.11.2010 mamy własną siedzibę w Zielonej Górze przy ul. Sucharskiego 17.